ביטוח, פנסיה וחסכון
שירותי הביטוח, פנסיה וחסכון שלנו מובלים על ידי מומחים בתחום וכוללים שירותי ביטוח, ייעוץ פנסיוני, חסכון טווח ארוך ועוד
שירותים שנמצאו
פתיחת חסכון

פתיחת חסכון

• שיחת ייעוץ – הבנת צרכי הלקוח, גישה לסיכון וצפי לתשואה
• בחירת מסלול השקעה – מתוך מגוון מסלולים שיכולים להתאים באופן אישי ללקוח, על פי פרופיל הסיכון שלו
• הצטרפות - החתמה על טפסי הצטרפות
מחיר:בהתאם לגובה החסכון
פתיחת קרן פנסיה

פתיחת קרן פנסיה

• שיחת ייעוץ – הבנת צרכי הלקוח, גישה לסיכון וצפי לתשואה
• בחירת מסלול השקעה – מתוך מגוון מסלולים שיכולים להתאים באופן אישי ללקוח, על פי פרופיל הסיכון שלו
• הצטרפות - החתמה על טפסי הצטרפות
מחיר:בהתאם לגובה החסכון
ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

• אפיון צרכים – שיחת היכרות עם הלקוח להבנת תחום העיסוק וסוגי הסיכונים הקיימים
• קביעת מסלול ופוליסה –התאמת פוליסה לצרכי המבוטח
• הצטרפות – החתמה על טפסים והצטרפות
מחיר:בהתאם לגובה הפוליסה
ביטוח חיים

ביטוח חיים

• אבחון ראשוני – בחינת הפרטים האישיים, לרבות המצב הבריאות
• קביעת מסלול ופוליסה – התאמת מסלול ביטוח רלוונטי, לרבות חישוב הפרמיה והקצבה החודשית הצפויה
• הצטרפות – החתמה על טפסים והצטרפות
מחיר:בהתאם לגובה הפוליסה