ביטוחי כללי
ביטוח החיים הינו קריטי לבעל תפקיד מפתח בחברה או עצמאי בעל עסק
  שירותים שנמצאו
  ביטוח אחריות מקצועית

  ביטוח אחריות מקצועית

  • אפיון צרכים – שיחת היכרות עם הלקוח להבנת תחום העיסוק וסוגי הסיכונים הקיימים
  • קביעת מסלול ופוליסה –התאמת פוליסה לצרכי המבוטח
  • הצטרפות – החתמה על טפסים והצטרפות
  מחיר:בהתאם לגובה הפוליסה